Efect Entourage

Konopie, w przeciwieństwie do większości nowoczesnych środków, zawierają ogromną paletę związków chemicznych. Badacze poznali przeszło 144 niepowtarzalnych drobinek nazywanych kannabinoidami, m.in. THC oraz CBD. Roślina owa tworzy też mnóstwo pozostałych związków niebędących kannaboidami, jakie również biorą udział w regulacji pełnego rezultatu. Na przykład zauważono, iż terpenoidy, cząstki odpowiedzialne za zapach marihuany, hamują co niektóre czujniki zlokalizowane w umyśle odbierające kannabinoidy, natomiast również ograniczają ich wiązanie się w pozostałe związki. W efekcie uważa się, iż terpenoidy oddziałują na to, jak w umyśle przyjęte zostanie THC oraz CBD, co pozwoli uzyskać różnorodne zalety lecznicze.

Co to jest efekt entourage?

Uważa się, że kannabinoidy i terpenoidy zawarte w konopiach oddziałują ze sobą, a także z receptorami w mózgu. Ta interakcja została nazwana „efektem otoczenia”. Istnieją dowody na to, że efekt otoczenia sprawia, że przyjmowanie THC i CBD razem jest bardziej skuteczne niż stosowanie ich samych.

Dzięki swojej skuteczności i popularności THC i CBD stały się dobrze znanymi akronimami zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów. Badania nad ich działaniem leczniczym ujawniły ich przydatność w przypadku stale rozszerzającej się listy problemów zdrowotnych. 

Ale czyste ekstrakty THC i CBD mogą nie oferować najlepszych możliwych efektów terapeutycznych. Coraz więcej badaczy uważa, że ​​substancje te dają lepsze wyniki, gdy są podawane w bardziej naturalnej postaci, razem lub w połączeniu z innymi związkami chemicznymi występującymi w roślinach konopi, takimi jak drobne kannabinoidy, terpeny i flawonoidy. Takie związki są często określane jako produkty z całej rośliny lub o pełnym spektrum. 

W miarę jak badania wciąż odkrywają tajemnice marihuany, Entourage Effects zyskuje na wiarygodności.
„Największy wpływ na THC ma CBD”, mówi Ethan Russo, neurolog, który jest dyrektorem ds. Badań i rozwoju w Międzynarodowym Instytucie Konopi i Kanabinoidów w Pradze.

Jako dowód na wpływ CBD na ekspresję THC , Russo wspomina o badaniu klinicznym z 2010 r. Dotyczącym leku przeciwbólowego Sativex, który jest przepisywany pacjentom ze stwardnieniem rozsianym. Lek zawiera stosunkowo zbilansowaną mieszankę THC i CBD.

 W kontrolowanym badaniu Sativex podawano osobom cierpiącym na silny ból związany z rakiem. Niektórzy uczestnicy biorący udział w badaniu otrzymali preparat z czystego ekstraktu THC, podczas gdy inni otrzymali placebo. Stwierdzono, że Sativex zapewnia znaczące działanie przeciwbólowe u 40 procent pacjentów, którzy go przyjmowali, co czyniło go dwukrotnie silniejszym niż wyciąg z THC. Różnicę tę zaobserwowano, mimo że zawartość THC w każdym preparacie była identyczna, co mogło oznaczać tylko, że CBD w jakiś sposób zwiększało przeciwbólowe działanie THC.

Obecnie badania nad wpływem określonych kombinacji kannabinoidów i terpenów są skąpe. Jedna z metaanalizy z 2018 roku wykazała , że czyste ekstrakty CBD były znacznie mniej skuteczne w zmniejszaniu występowania napadów padaczkowych u pacjentów z padaczką niż ekstrakty zawierające mieszaninę kannabinoidów z konopi, w tym terpeny. Podczas gdy 71 procent osób, które przyjmowały mieszany preparat, miało mniej napadów, tylko 46 procent osób leczonych czystym CBD doświadczyło tego samego wyniku.

Poznanie funkcjonowania szczepów

Marihuana jest w tysiącach rozmaitych form oraz szczepów. Różnorodne szczepy konopi mają odmienne profile chemiczne, jakie mogą odmiennie oddziaływać na poszczególną osobę. Dlaczego czasem po marihuanie człowiek czuje się spokojny, natomiast kolejnym razem ta sama osoba czuje lęk bądź ma myśli paranoidalne. Elementy chemiczne w marihuanie nie są ograniczone jedynie do terpenoidów, ketonów, estrów, laktonów, alkoholi, kwasów tłuszczowych oraz steroidów. Wszelkie owe treści chemiczne oddziałują na siebie oraz nawzajem się regulują, zatem efekt pracy jednego jedynie związku sztucznego będzie się znamiennie różnił. Innymi słowy, marihuana składa się z tysięcy rozmaitych substancji syntetycznych, jakie współdziałają ze sobą w celu wykształcenia określonego pełnego rezultatu. Gdy zmieni się, chociażby jedną niewielką część, to zmieni się pełny rezultat.

Bibliografia: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3165946/